سامسونگ برند Note خود را برای همیشه بایگانی خواهد کرد!

یکی از سایت های معتبر روسی به تازگی شایعه ای را منتشر کرده که بر اساس آن، سامسونگ قصد دارد تا برای همیشه تولید برند Note خود را متوقف کند.

سامسونگ برند Note خود را برای همیشه بایگانی خواهد کرد!

(image)
یکی از سایت های معتبر روسی به تازگی شایعه ای را منتشر کرده که بر اساس آن، سامسونگ قصد دارد تا برای همیشه تولید برند Note خود را متوقف کند.
سامسونگ برند Note خود را برای همیشه بایگانی خواهد کرد!