ساعت اپل، دارای دقیق ترین حسگر ضربان قلب در جهان!

در حال حاضر گجت های زیادی هستند که می توانند ضربان قلب شما را حس و اندازه گیری کنند.

ساعت اپل، دارای دقیق ترین حسگر ضربان قلب در جهان!

(image)
در حال حاضر گجت های زیادی هستند که می توانند ضربان قلب شما را حس و اندازه گیری کنند.
ساعت اپل، دارای دقیق ترین حسگر ضربان قلب در جهان!