سازمان های دولتی و مراکز آموزشی باید از جستجوگر بومی استفاده کنند

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ای که عصر دیروز به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، بر اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه های دولتی و مراکز آموزشی تأکید نمود.

در این جلسه، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شده و تمامی اعضای شورا به اتفاق با اولویت دادن به این جستجوگرهای بومی موافقت کردند. بدین ترتیب در سازمان ها و دستگاه های دولتی و همچنین مراکز آموزشی، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در کامپیوترها تعریف و استفاده گردند.

همچنین به منظور تسهیل در روند اخذ مجوز برای توسعه پیام رسان های داخلی، مصوب شد کارگروه و مرکز واحدی تشکیل شود تا افراد فعال در این حوزه را از مراجعه به سازمان ها و ارگان های مختلف بی نیاز سازد، و همه مراحل دریافت مجوز در یک مرکز صورت گیرد.

گفتنیست در ادامه این جلسه، مقرر شد قوه قضاییه طی دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی، اعتمادسازی و حمایت حقوقی برای تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی تهیه نموده و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

The post appeared first on .

سازمان های دولتی و مراکز آموزشی باید از جستجوگر بومی استفاده کنند