روزیاتو: ۶ ساختمانی که برای نجات بشریت از دست خودش ساخته شده اند

یکی از نگرانی های بشر امروز این است که با ابداعات، دانش و پیشرفت هایی که به دست آورده عاقبت نابودی خود را رقم بزند. در همین راستا انسان ها دست به پدید آوردن راهکارهایی زده اند تا در صورت پیش آمدن شرایط یاد شده بتوانند تا حد ممکن از آن جلوگیری کرده و نسل خود را حفظ نمایند.

روزیاتو در یکی از مطالب تازه اش نگاهی داشته به ۶ ساختمانی که توسط بشر و برای وضعیتی که به آن اشاره کردیم بنا نهاده شده اند. اگر تمایل دارید در رابطه با این ساختمان ها اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۶ ساختمانی که برای نجات بشریت از دست خودش ساخته شده اند