روزیاتو: ۶ تابلوی نقاشی که به باور مردم نفرین شده و مصیبت بار هستند

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به ۶ تابلوی نقاشی پرداخته که به باور بسیاری از مردم شوم هستند و سبب می شوند مالکان و صاحبان شان به سرنوشتی ناخوشایند دچار گردند. اگر تمایل دارید بدانید هر یک از این تابلو حاوی چه مضمونی هستند و چه بلایی را بر سر دارندگان شان می آورند بد نیست سری به این مطلب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۶ تابلوی نقاشی که به باور مردم نفرین شده و مصیبت بار هستند