روزیاتو: ۱۸ وسیله خانگی که هرگز تصور نمی کردید تاریخ مصرف داشته باشند [اینفوگرافیک]

گاه به صورت روزمره وسایلی را در خانه مورد استفاده قرار می دهیم که هرگز به ذهن مان هم خطور نمی کند تاریخ انقضا داشته باشند و جایگزینی آنها در یک زمان معین یک ضرورت به حساب آید.

روزیاتو در یکی از پست های تازه اش و با اینفوگرافیکی جذاب به تعدادی از این وسایل پرداخته و اگر شما نیز تمایل دارید در رابطه با آنها بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۸ وسیله خانگی که هرگز تصور نمی کردید تاریخ مصرف داشته باشند [اینفوگرافیک]