روزیاتو: ۱۲ موردی که باعث می شوند تا مردم در همان ابتدای آشنائی از شما خوششان نیاید [اینفوگرافیک]

معمولاً عواملی وجود دارند که سبب می شوند انسان ها در برخورد با یک فرد از او دوری گزینند و ترجیح دهند فقط در مواقع ضرورت با وی معاشرت نمایند، اما این عوامل چه هستند، یا به زبان ساده تر چه چیز سبب می شود که دیگران از ما خوششان نیاید؟

روزیاتو در یکی از پست های تازه ی خودش سعی کرده از طریق اینفوگرافیکی جالب پاسخ هایی منطقی را برای پرسشی که در بالا مطرح کردیم بیابد. اگر شما نیز تمایل دارید در این رابطه اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۲ موردی که باعث می شوند تا مردم در همان ابتدای آشنائی از شما خوششان نیاید [اینفوگرافیک]