روزیاتو: ۱۱ جنگ افزار هولناک که توسط ارتش روسیه مورد استفاده قرار گرفته است

روسیه یکی از کشورهایی محسوب می شود که همواره در طراحی و ساخت جنگ افزارهای مدرن پیشرو بوده و نوآوری های بسیاری در این عرصه داشته است. در همین راستا روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیرش نگاهی مصور داشته به ۱۱ سلاح هولناکی که ارتش این سرزمین هم اکنون در اختیار دارد و حتی آنها را مورد استفاده نیز قرار داده است.

اگر تمایل دارید با این جنگ افزارها بیشتر و بهتر آشنا شوید، توصیه می کنیم سری به مطلب خواندنی مورد اشاره بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۱ جنگ افزار هولناک که توسط ارتش روسیه مورد استفاده قرار گرفته است

روسیه یکی از کشورهایی محسوب می شود که همواره در طراحی و ساخت جنگ افزارهای مدرن پیشرو بوده و نوآوری های بسیاری در این عرصه داشته است. در همین راستا روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیرش نگاهی مصور داشته به ۱۱ سلاح هولناکی که ارتش این سرزمین هم اکنون در اختیار دارد و حتی آنها را مورد استفاده نیز قرار داده است.

اگر تمایل دارید با این جنگ افزارها بیشتر و بهتر آشنا شوید، توصیه می کنیم سری به مطلب خواندنی مورد اشاره بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۱ جنگ افزار هولناک که توسط ارتش روسیه مورد استفاده قرار گرفته است