روزیاتو: ۱۰ عکس خارق العاده که ترافیک هوایی فرودگاه ها را به تصویر می کشند

«مایکل کلی» عکاسی آمریکایی است که با صرف دو سال زمان به بیش از ۱۸ فرودگاه بزرگ در گوشه و کنار دنیا سر زده و تصاویر متعددی را از هواپیماهای در حال برخواستن و نشستن در آنها تهیه کرده.

وی در ادامه با ترکیب عکس های مرتبط به هر فرودگاه، سعی نموده وسعت و پیچیدگی ترافیک هوایی آن را در قاب یک تصویر به نمایش بگذارد. حاصل کار مجموعه ای کم نظیر است که روزیاتو امروز در یکی از پست های خود نگاهی به آنها داشته و از شما نیز دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب جالب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۰ عکس خارق العاده که ترافیک هوایی فرودگاه ها را به تصویر می کشند

«مایکل کلی» عکاسی آمریکایی است که با صرف دو سال زمان به بیش از ۱۸ فرودگاه بزرگ در گوشه و کنار دنیا سر زده و تصاویر متعددی را از هواپیماهای در حال برخواستن و نشستن در آنها تهیه کرده.

وی در ادامه با ترکیب عکس های مرتبط به هر فرودگاه، سعی نموده وسعت و پیچیدگی ترافیک هوایی آن را در قاب یک تصویر به نمایش بگذارد. حاصل کار مجموعه ای کم نظیر است که روزیاتو امروز در یکی از پست های خود نگاهی به آنها داشته و از شما نیز دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب جالب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۰ عکس خارق العاده که ترافیک هوایی فرودگاه ها را به تصویر می کشند