روزیاتو: کُت را این طوری تا کنید تا چروک نشود

کم نیست تعداد مردانی که به واسطه شغل خود دائم در سفرهای کوتاه بین شهری هستند و عموما نیز به لباس رسمی شان برای حضور در جلسات، کارگاه ها یا قرارهای کاری نیاز دارند. این افراد اصولا یک کیف دستی کوچک با ظرفیت محدود برای حمل وسایل ضروری حمل می نمایند که قرار دادن لباس هایی همانند کت در آنها ممکن نیست.

روزیاتو امروز در مطلبی کوتاه ولی خواندنی به همین موضوع پرداخته و به شکلی مصور آموزش داده است که چطور می توانیم کت خود را تا کرده و درون کیف دستی های کوچک قرار دهیم؛ آنهم بدون اینکه چروک شود. اگر شما نیز با مشکلی مشابه مواجه هستید توصیه می کنیم این پست جالب را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: کُت را این طوری تا کنید تا چروک نشود

کم نیست تعداد مردانی که به واسطه شغل خود دائم در سفرهای کوتاه بین شهری هستند و عموما نیز به لباس رسمی شان برای حضور در جلسات، کارگاه ها یا قرارهای کاری نیاز دارند. این افراد اصولا یک کیف دستی کوچک با ظرفیت محدود برای حمل وسایل ضروری حمل می نمایند که قرار دادن لباس هایی همانند کت در آنها ممکن نیست.

روزیاتو امروز در مطلبی کوتاه ولی خواندنی به همین موضوع پرداخته و به شکلی مصور آموزش داده است که چطور می توانیم کت خود را تا کرده و درون کیف دستی های کوچک قرار دهیم؛ آنهم بدون اینکه چروک شود. اگر شما نیز با مشکلی مشابه مواجه هستید توصیه می کنیم این پست جالب را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: کُت را این طوری تا کنید تا چروک نشود