روزیاتو: چگونه باهوش تر از آنچه هستیم به نظر برسیم؟

ضریب هوشی در افراد مختلف فرق دارد و برخی از ما بهره ای بیشتر از سایرین از این نعمت خدا داد برده ایم. اما چگونه می توان در ذهن دیگران باهوش تر از آنچه هستیم جلو کنیم و آیا در دنیای مدرن امروزی راهکار یا راهکارهایی برای چنین مسئله ای وجود دارد؟

این موضوعی است که روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به آن پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این مطلب خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه باهوش تر از آنچه هستیم به نظر برسیم؟

ضریب هوشی در افراد مختلف فرق دارد و برخی از ما بهره ای بیشتر از سایرین از این نعمت خدا داد برده ایم. اما چگونه می توان در ذهن دیگران باهوش تر از آنچه هستیم جلو کنیم و آیا در دنیای مدرن امروزی راهکار یا راهکارهایی برای چنین مسئله ای وجود دارد؟

این موضوعی است که روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به آن پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این مطلب خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه باهوش تر از آنچه هستیم به نظر برسیم؟