روزیاتو: چرا نباید دکمه پایین کت های مردانه را ببندیم؟

بهتر است هرگز دکمه پائینی کت را بسته نگه ندارید و نوع کتی که می پوشید، اینکه رسمی یا اسپرت باشد، در این قانون تغییری ایجاد نمی کند. این مسئله در مورد جلیقه هم مصداق دارد. اگر می خواهید علت پایه گذاری چنین رسمی را بدانید،‌ با روزیاتو همراه شوید و به بیش از ۱۰۰ سال پیش سفر کنید تا با ریشه های این قانون نانوشته بیشتر آشنا شوید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا نباید دکمه پایین کت های مردانه را ببندیم؟