روزیاتو: وقتی لقمه را به اشتباه قورت می دهیم چه اتفاقی می افتد و چرا حالت خفگی به ما دست می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

حتماً تا به حال برای شما نیز پیش آمده که در حین میل کردن غذا یا نوشیدن آب آنها را به اشتباه قورت دهید. در این شرایط به یقین دچار سرفه های شدید شده اید تا مشکل رفع گشته است. اما علت این موضوع چیست و چرا چنین وضعیتی پیش می آید؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خودش با ویدیویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: وقتی لقمه را به اشتباه قورت می دهیم چه اتفاقی می افتد و چرا حالت خفگی به ما دست می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

حتماً تا به حال برای شما نیز پیش آمده که در حین میل کردن غذا یا نوشیدن آب آنها را به اشتباه قورت دهید. در این شرایط به یقین دچار سرفه های شدید شده اید تا مشکل رفع گشته است. اما علت این موضوع چیست و چرا چنین وضعیتی پیش می آید؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خودش با ویدیویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: وقتی لقمه را به اشتباه قورت می دهیم چه اتفاقی می افتد و چرا حالت خفگی به ما دست می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]