روزیاتو: نگاهی به ۵۰ کتاب پر فروش در سال ۹۵

با به پایان رسیدن سال ۱۳۹۵ شمسی، روزیاتو در پستی دارای دو قسمت به ۵۰ کتاب پرفروش بازار ایران در این سال پرداخته است. اگر شما نیز مشتاق هستید بدانید این کتاب ها چه بوده اند تا بتوانید آنها را بعداً تهیه و مطالعه نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به ۵۰ کتاب پر فروش در سال ۹۵