روزیاتو: نگاهی به هواپیمای اختصاصی بعدی ریاست جمهوری آمریکا که ترامپ به تازگی از طرحش انتقاد کرده است [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

طبق سفارش دولت های پیشین آمریکا، شرکت بوئینگ با بودجه ای ۴ میلیارد دلاری مشغول توسعه و ساخت هواپیمای اختصاصی تازه ای برای سفرهای مهم رئیس جمهور این کشور بوده است. اما اکنون دونالد ترامپ این طرح را مورد انتقاد قرار داده و می گوید هزینه ای مازاد محسوب می گردد.

در همین راستا روزیاتو از طریق ویدئویی دارای زیرنویس فارسی نگاهی داشته است به هواپیمای مورد بحث و جزئیات آن؛ اگر شما نیز تمایل دارید از این جزئیات آگاه شوید، توصیه می کنیم سری به این پست جالب زده و ویدئوی آن را مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به هواپیمای اختصاصی بعدی ریاست جمهوری آمریکا که ترامپ به تازگی از طرحش انتقاد کرده است [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]