روزیاتو: نگاهی به عادت های غذایی برخی از افراد مشهور [اینفوگرافیک]

انسان های مشهور و موفق عموما عادت های عجیبی دارند که در دیگر افراد جامعه کمتر شاهد آنها هستیم. یکی از این عادت ها به تغذیه و نوع خوراک آنها مربوط می گردد که در برخی موارد چندان عادی به نظر نمی رسند. به طور مثال، آلبرت انیشتین به خوردن ملخ علاقه زیادی داشته یا وارن بافِت برای صبحانه بستنی صرف می کند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود با اینفوگرافیکی جالب به همین عادت های غذایی برخی از افراد مشهور پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به پست خواندنی و جذاب یاد شده نگاهی داشته باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به عادت های غذایی برخی از افراد مشهور [اینفوگرافیک]

انسان های مشهور و موفق عموما عادت های عجیبی دارند که در دیگر افراد جامعه کمتر شاهد آنها هستیم. یکی از این عادت ها به تغذیه و نوع خوراک آنها مربوط می گردد که در برخی موارد چندان عادی به نظر نمی رسند. به طور مثال، آلبرت انیشتین به خوردن ملخ علاقه زیادی داشته یا وارن بافِت برای صبحانه بستنی صرف می کند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود با اینفوگرافیکی جالب به همین عادت های غذایی برخی از افراد مشهور پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به پست خواندنی و جذاب یاد شده نگاهی داشته باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به عادت های غذایی برخی از افراد مشهور [اینفوگرافیک]