روزیاتو: نجات معجزه آسا؛ داستان زنده ماندن ۸ نفری که تنها بازماندگان سوانح هوایی بودند

سوانح هوایی هرگز خوشایند نیستند و گاه آنقدر عمیق و اثر گذار به حساب می آیند که می توانند ملتی را عزا دار کنند. در همین رابطه روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به داستان زنده ماندن ۸ نفری پرداخته که تنها بازماندگان برخی از سوانح هوایی محسوب می شوند.

اگر شما نیز کنجکاو هستید تا در رابطه با این افراد و سرگذشت هر یک بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نجات معجزه آسا؛ داستان زنده ماندن ۸ نفری که تنها بازماندگان سوانح هوایی بودند