روزیاتو: موشک «شیطان ۲»؛ اسلحه جدید روس ها که می تواند کشوری با ابعاد فرانسه را نابود کند

روسیه به تازگی از سلاح جدیدی با عنوان «شیطان ۲» پرده برداشته که توانمندی آن در رسانه های مختلف مورد توجه قرار گرفته. روزیاتو نیز طی خبری به این موشک تازه پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به مطلب مربوطه زده و در مورد سلاح یاد شده آگاهی بیشتری کسب نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: موشک «شیطان ۲»؛ اسلحه جدید روس ها که می تواند کشوری با ابعاد فرانسه را نابود کند

روسیه به تازگی از سلاح جدیدی با عنوان «شیطان ۲» پرده برداشته که توانمندی آن در رسانه های مختلف مورد توجه قرار گرفته. روزیاتو نیز طی خبری به این موشک تازه پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به مطلب مربوطه زده و در مورد سلاح یاد شده آگاهی بیشتری کسب نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: موشک «شیطان ۲»؛ اسلحه جدید روس ها که می تواند کشوری با ابعاد فرانسه را نابود کند