روزیاتو: مردی که بزرگترین کلکسیون همبرگر دنیا را دارد

هر کس در این دنیا وابستگی و دل مشغولی خاص خودش را دارد. اما ظاهراً مردی در ایالات متحده آمریکا تنها وابستگی، سرگرمی و علاقه اش به جهان مادی در یک غذای خوشمزه، یعنی همبرگر خلاصه شده است. وی آنقدر این علاقه را بسط و گسترش داده که قشر کثیری از همشهری های اش او را با عنوان «هری همبرگری» می شناسند.

روزیاتو امروز در یکی از یادداشت های جالبش به همین شخصیت جذاب پرداخته و اگر دوست دارید بیشتر در مورد داستان زندگی این مرد و کلکسیون همبرگر او بدانید از شما دعوت به عمل می آوریم تا این پست خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مردی که بزرگترین کلکسیون همبرگر دنیا را دارد

هر کس در این دنیا وابستگی و دل مشغولی خاص خودش را دارد. اما ظاهراً مردی در ایالات متحده آمریکا تنها وابستگی، سرگرمی و علاقه اش به جهان مادی در یک غذای خوشمزه، یعنی همبرگر خلاصه شده است. وی آنقدر این علاقه را بسط و گسترش داده که قشر کثیری از همشهری های اش او را با عنوان «هری همبرگری» می شناسند.

روزیاتو امروز در یکی از یادداشت های جالبش به همین شخصیت جذاب پرداخته و اگر دوست دارید بیشتر در مورد داستان زندگی این مرد و کلکسیون همبرگر او بدانید از شما دعوت به عمل می آوریم تا این پست خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مردی که بزرگترین کلکسیون همبرگر دنیا را دارد