روزیاتو: قطار سریع السیر قدیمی؛ وسیله عجیبی که با موتورهای جت کار می کرده است

روزیاتو در یکی از مطالب تازه اش به قطار سریع السیری در دوران گذشته پرداخته که با موتورهای جت کار می کرده است. اگر شما نیز تمایل دارید در رابطه با این قطار متفاوت و پیشرو در زمان خود بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: قطار سریع السیر قدیمی؛ وسیله عجیبی که با موتورهای جت کار می کرده است