روزیاتو: فشار دادن جوش های صورت می تواند کشنده باشد

تقریباً همه ی افراد در دوران بلوغ ظاهر شدن جوش هایی نه چندان خوشایند و دردناک را روی صورت خود تجربه می نمایند. اما در مواجه با این نوع جوش ها چه باید کرد و آیا فشار دادن آنها و تخلیه شان کار درستی است و خطری در پی ندارد؟ روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین موضوع پرداخته و سعی کرده پاسخی را برای پرسشی که مطرح کردیم بیابد. اگر شما هم با مشکلی مشابه مواجه هستید، توصیه می کنیم این پست خواندنی را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: فشار دادن جوش های صورت می تواند کشنده باشد

تقریباً همه ی افراد در دوران بلوغ ظاهر شدن جوش هایی نه چندان خوشایند و دردناک را روی صورت خود تجربه می نمایند. اما در مواجه با این نوع جوش ها چه باید کرد و آیا فشار دادن آنها و تخلیه شان کار درستی است و خطری در پی ندارد؟ روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین موضوع پرداخته و سعی کرده پاسخی را برای پرسشی که مطرح کردیم بیابد. اگر شما هم با مشکلی مشابه مواجه هستید، توصیه می کنیم این پست خواندنی را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: فشار دادن جوش های صورت می تواند کشنده باشد