روزیاتو: غذاهای تهوع آوری که در کشور خودشان محبوبیت دارند

از حشرات سرخ کرده گرفته تا گوشت خام، برخی از غذاها برای تعدادی از آدم ها خوشمزه به نظر می رسند و از نظر بعضی دیگر بسیار تهوع آور هستند. در یک نظرسنجی آنلاین که Quora برگزار نمود، از مردم درخواست شده بود تا غذاهای محلی کشور خود که مورد علاقه شان است و می دانند که از نظر باقی مردم جهان غیر قابل تحمل هستند را معرفی کنند.

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به نتایج این نظر سنجی پرداخته و ۲۲ غذایی را معرفی کرده است که شاید برای ملتی خوردنشان لذت بخش باشد ولی برای سایرین تهوع آورند. از شما دعوت به عمل می آوریم تا خواننده ی این مطلب جالب باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: غذاهای تهوع آوری که در کشور خودشان محبوبیت دارند

از حشرات سرخ کرده گرفته تا گوشت خام، برخی از غذاها برای تعدادی از آدم ها خوشمزه به نظر می رسند و از نظر بعضی دیگر بسیار تهوع آور هستند. در یک نظرسنجی آنلاین که Quora برگزار نمود، از مردم درخواست شده بود تا غذاهای محلی کشور خود که مورد علاقه شان است و می دانند که از نظر باقی مردم جهان غیر قابل تحمل هستند را معرفی کنند.

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به نتایج این نظر سنجی پرداخته و ۲۲ غذایی را معرفی کرده است که شاید برای ملتی خوردنشان لذت بخش باشد ولی برای سایرین تهوع آورند. از شما دعوت به عمل می آوریم تا خواننده ی این مطلب جالب باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: غذاهای تهوع آوری که در کشور خودشان محبوبیت دارند