روزیاتو: شگفت انگیز و رنگارنگ؛ نگاهی به برترین تصاویر میکروسکوپی گرفته شده در سال ۲۰۱۶ میلادی

در زیر میکروسکوپ ها می توان جهانی را مشاهده کرد که به صورت عادی و توسط چشمان ما قابل رویت نیست. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به ۱۰۰ تصویر میکروسکوپی برتر گرفته شده در سال ۲۰۱۶ و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل بیننده این عکس های خارق العاده و منحصر به فرد باشید که بسیار تامل برانگیز هستند.

The post appeared first on .

روزیاتو: شگفت انگیز و رنگارنگ؛ نگاهی به برترین تصاویر میکروسکوپی گرفته شده در سال ۲۰۱۶ میلادی

در زیر میکروسکوپ ها می توان جهانی را مشاهده کرد که به صورت عادی و توسط چشمان ما قابل رویت نیست. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به ۱۰۰ تصویر میکروسکوپی برتر گرفته شده در سال ۲۰۱۶ و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل بیننده این عکس های خارق العاده و منحصر به فرد باشید که بسیار تامل برانگیز هستند.

The post appeared first on .

روزیاتو: شگفت انگیز و رنگارنگ؛ نگاهی به برترین تصاویر میکروسکوپی گرفته شده در سال ۲۰۱۶ میلادی