روزیاتو: سوارخ های بند اضافی موجود روی کفش های ورزشی چه کاربردی دارند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

اگر دقت کرده باشید بسیاری از کفش های ورزشی سوراخ های بند اضافی را روی خود دارند، اما بسیاری از افراد نمی دانند کاربرد آنها چیست و چگونه باید مورد استفاده قرارشان داد.

روزیاتو در همین راستا، در یکی از پست های خودش با ویدئویی دارای زیرنویس فارسی به توضیح روش استفاده از این حفره های بند اضافی پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب جالب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: سوارخ های بند اضافی موجود روی کفش های ورزشی چه کاربردی دارند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

اگر دقت کرده باشید بسیاری از کفش های ورزشی سوراخ های بند اضافی را روی خود دارند، اما بسیاری از افراد نمی دانند کاربرد آنها چیست و چگونه باید مورد استفاده قرارشان داد.

روزیاتو در همین راستا، در یکی از پست های خودش با ویدئویی دارای زیرنویس فارسی به توضیح روش استفاده از این حفره های بند اضافی پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب جالب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: سوارخ های بند اضافی موجود روی کفش های ورزشی چه کاربردی دارند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]