روزیاتو: رهاسازی همزمان ۱٫۵ میلیون بادکنک در شهر کلیولند؛ رویدادی زیبا اما فاجعه بار [تماشا کنید]

اهالی و مسئولین شهر کلیولند، واقع در ایالات متحده ی آمریکا، بنا داشتند در سال ۱۹۸۶ نام خود را به دلیلی متفاوت، یعنی رهاسازی همزمان ۱.۵ میلیون بادکنک در تاریخ به ثبت برسانند. اما رویدادی که بنا بود شگفتی ساز شود و نام شهر یاد شده را رسانه ای سازد آنطور که برنامه ریزی گشته بود پیش نرفت و در نهایت فاجعه به بار آمد.

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به اتفاقی که اشاره شد پرداخته و جزئیات آن را به همراه تصاویر و ویدئویی دیدنی روایت کرده است. اگر تمایل دارید بدانید در روزی که از آن سخن گفتیم در کلیولند چه رخ داده است، توصیه می کنیم سری به این یادداشت خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: رهاسازی همزمان ۱٫۵ میلیون بادکنک در شهر کلیولند؛ رویدادی زیبا اما فاجعه بار [تماشا کنید]

اهالی و مسئولین شهر کلیولند، واقع در ایالات متحده ی آمریکا، بنا داشتند در سال ۱۹۸۶ نام خود را به دلیلی متفاوت، یعنی رهاسازی همزمان ۱.۵ میلیون بادکنک در تاریخ به ثبت برسانند. اما رویدادی که بنا بود شگفتی ساز شود و نام شهر یاد شده را رسانه ای سازد آنطور که برنامه ریزی گشته بود پیش نرفت و در نهایت فاجعه به بار آمد.

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به اتفاقی که اشاره شد پرداخته و جزئیات آن را به همراه تصاویر و ویدئویی دیدنی روایت کرده است. اگر تمایل دارید بدانید در روزی که از آن سخن گفتیم در کلیولند چه رخ داده است، توصیه می کنیم سری به این یادداشت خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: رهاسازی همزمان ۱٫۵ میلیون بادکنک در شهر کلیولند؛ رویدادی زیبا اما فاجعه بار [تماشا کنید]