روزیاتو: دی کاپریو: برای پروژه سفر به مریخ ایلان ماسک ثبت نام کرده ام

طی روزهای اخیر ایلان ماسک با تشریح برنامه های خود برای سفر به مریخ همگان را به وجد آورده. اما امروز خبر رسیده که «لئوناردو دی کاپریو»، هنرپیشه سرشناس هالیوود، نیز برای سفر به سیاره سرخ از طریق این پروژه ثبت نام کرده؛ اگر می خواهید بدانید ماجرا از چه قرار است توصیه می کنیم سری به روزیاتو بزنید که در یادداشتی به همین موضوع پرداخته.

The post appeared first on .

روزیاتو: دی کاپریو: برای پروژه سفر به مریخ ایلان ماسک ثبت نام کرده ام

طی روزهای اخیر ایلان ماسک با تشریح برنامه های خود برای سفر به مریخ همگان را به وجد آورده. اما امروز خبر رسیده که «لئوناردو دی کاپریو»، هنرپیشه سرشناس هالیوود، نیز برای سفر به سیاره سرخ از طریق این پروژه ثبت نام کرده؛ اگر می خواهید بدانید ماجرا از چه قرار است توصیه می کنیم سری به روزیاتو بزنید که در یادداشتی به همین موضوع پرداخته.

The post appeared first on .

روزیاتو: دی کاپریو: برای پروژه سفر به مریخ ایلان ماسک ثبت نام کرده ام