روزیاتو: داستان نوتلا؛ شکلاتی که جهان را فتح کرد

کمتر کسی را می توان روی این کره خاکی یافت که طعم شکلات نوتلا را چشیده و آن را نپسندیده باشد. اما نوتلا از کجا آمده و چگونه توانسته بدل به برندی جهانی و محبوب شود؟

روزیاتو امروز در یکی از یادداشت های خود به تاریخچه نوتلا پرداخته است و اگر شما هم از طرفداران این شکلات هستید توصیه می کنیم این مطلب جالب و خواندنی را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: داستان نوتلا؛ شکلاتی که جهان را فتح کرد

کمتر کسی را می توان روی این کره خاکی یافت که طعم شکلات نوتلا را چشیده و آن را نپسندیده باشد. اما نوتلا از کجا آمده و چگونه توانسته بدل به برندی جهانی و محبوب شود؟

روزیاتو امروز در یکی از یادداشت های خود به تاریخچه نوتلا پرداخته است و اگر شما هم از طرفداران این شکلات هستید توصیه می کنیم این مطلب جالب و خواندنی را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: داستان نوتلا؛ شکلاتی که جهان را فتح کرد