روزیاتو: داستان مک دونالد؛ چگونه همبرگر آمریکایی سلطان فست فود جهان شد؟ [اینفوگرافیک]

در میان برندهای فست فود، مک دونالد آمریکایی یکی از شناخته شده ترین ها محسوب می شود و تقریباً در جای جای دنیا می توان شعبه ای از آن را یافت. اما مک دونالد چگونه توانسته تا این حد محبوب گردد و بدل به یک نام جهانی شود؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های خودش با اینفوگرافیکی بسیار جالب به همین موضوع پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: داستان مک دونالد؛ چگونه همبرگر آمریکایی سلطان فست فود جهان شد؟ [اینفوگرافیک]

در میان برندهای فست فود، مک دونالد آمریکایی یکی از شناخته شده ترین ها محسوب می شود و تقریباً در جای جای دنیا می توان شعبه ای از آن را یافت. اما مک دونالد چگونه توانسته تا این حد محبوب گردد و بدل به یک نام جهانی شود؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های خودش با اینفوگرافیکی بسیار جالب به همین موضوع پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: داستان مک دونالد؛ چگونه همبرگر آمریکایی سلطان فست فود جهان شد؟ [اینفوگرافیک]