روزیاتو: تفاوت فاحش تصاویر عکاسان حرفه ای و آماتور در ۲۲ تصویر

عکاسی هنری است که برخی از افراد به صورت ذاتی از آن بهره می برند و عده ای دیگر نیز با سعی و تلاش به فراگیری اش می پردازند. اما چه چیز سبب می شود که تصاویر به ثبت رسیده توسط عکاسان حرفه ای از عکس های گرفته شده به وسیله ی افراد آماتور متمایز گردند؟ این پرسشی است که روزیاتو در یکی از مطالب جذاب خود، و با مرور ۲۲ تصویر و مقایسه ی آنها با یکدیگر، کوشش کرده پاسخی برای اش پیدا کند. اگر تمایل دارید علت این تفاوت را درک کنید از شما دعوت به عمل می آوریم تا این پست خواندنی را در وبسایت روزیاتو مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تفاوت فاحش تصاویر عکاسان حرفه ای و آماتور در ۲۲ تصویر

عکاسی هنری است که برخی از افراد به صورت ذاتی از آن بهره می برند و عده ای دیگر نیز با سعی و تلاش به فراگیری اش می پردازند. اما چه چیز سبب می شود که تصاویر به ثبت رسیده توسط عکاسان حرفه ای از عکس های گرفته شده به وسیله ی افراد آماتور متمایز گردند؟ این پرسشی است که روزیاتو در یکی از مطالب جذاب خود، و با مرور ۲۲ تصویر و مقایسه ی آنها با یکدیگر، کوشش کرده پاسخی برای اش پیدا کند. اگر تمایل دارید علت این تفاوت را درک کنید از شما دعوت به عمل می آوریم تا این پست خواندنی را در وبسایت روزیاتو مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تفاوت فاحش تصاویر عکاسان حرفه ای و آماتور در ۲۲ تصویر