روزیاتو: تصاویر حیرت انگیز از اتاق های جوانان در سراسر جهان

اتاق خواب هر فردی می تواند چیزهایی در مورد سبک زندگی، احساسات، عواطف و نیز عادات آن فرد بگوید. شاید هیچ کس به اندازه جان تاکوری از این موضوع آگاهی نداشته باشد، شخصی که به مدت شش سال به سراسر جهان سفر کرد تا بتواند عکس هایی از همین اتاق خواب ها بگیرد.

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به برگزیده ای از عکس های عکاس یاد شده و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این مطلب خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تصاویر حیرت انگیز از اتاق های جوانان در سراسر جهان

اتاق خواب هر فردی می تواند چیزهایی در مورد سبک زندگی، احساسات، عواطف و نیز عادات آن فرد بگوید. شاید هیچ کس به اندازه جان تاکوری از این موضوع آگاهی نداشته باشد، شخصی که به مدت شش سال به سراسر جهان سفر کرد تا بتواند عکس هایی از همین اتاق خواب ها بگیرد.

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به برگزیده ای از عکس های عکاس یاد شده و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این مطلب خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تصاویر حیرت انگیز از اتاق های جوانان در سراسر جهان