روزیاتو: بهترین تصاویر اکشن سال ۲۰۱۶

مسابقات بین المللی عکس ردبول الیوم، رقابتی را برای اتفاقات و هیجانات ورزشی رقم می زند. هر سال ده ها هزار عکاس حرفه ای و آماتور، در این مسابقه شرکت می کنند اما پس از بررسی آثار توسط ۵۳ داور نمونه کارهای محدودی در جمع برگزیده ها قرار می گیرند.

امسال ۳۴٫۶۲۴ عکس متعلق به ۵٫۶۴۶ عکاس از ۱۲۰ کشور جهان در ردبول الیوم شرکت کردند و روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی داشته است به تصاویری که توانسته اند در شاخه ای مشخص جایزه را از آن خود کنند. در همین راستا از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست جالب را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: بهترین تصاویر اکشن سال ۲۰۱۶

مسابقات بین المللی عکس ردبول الیوم، رقابتی را برای اتفاقات و هیجانات ورزشی رقم می زند. هر سال ده ها هزار عکاس حرفه ای و آماتور، در این مسابقه شرکت می کنند اما پس از بررسی آثار توسط ۵۳ داور نمونه کارهای محدودی در جمع برگزیده ها قرار می گیرند.

امسال ۳۴٫۶۲۴ عکس متعلق به ۵٫۶۴۶ عکاس از ۱۲۰ کشور جهان در ردبول الیوم شرکت کردند و روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی داشته است به تصاویری که توانسته اند در شاخه ای مشخص جایزه را از آن خود کنند. در همین راستا از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست جالب را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: بهترین تصاویر اکشن سال ۲۰۱۶