روزیاتو: بزرگترین درخت مصنوعی جهان در دل جنگلی بارانی در دبی

“سیاره سبز” یا (The Green Planet) جاذبه تروریستی جدیدی در دبی است که جنگلی بارانی را دل کویر و شن زار برای بازدید کنندگان فراهم می آورد. این مکان توریستی سرپوشیده که اوایل سپتامبر امسال برای بازدید به روی عموم باز شد، اکوسیستم کاملا واقعی از جنگل های بارانی را شبیه سازی کرده و بیش از ۳۰۰۰ نوع و گونه از گیاهان، حشرات و جانوران بعضا کمیاب را در خود جای داده است.

روزیاتو اخیراً در یکی از مطالب جالب خودش نگاهی داشته به این مجموعه، درخت مصنوعی عظیمی که در میانه آن قرار گرفته و گونه های جانوری که در نوع خود منحصر به فرد  هستند. از شما دعوت به عمل آوریم تا در صورت تمایل خواننده این پست بسیار جذاب باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: بزرگترین درخت مصنوعی جهان در دل جنگلی بارانی در دبی

“سیاره سبز” یا (The Green Planet) جاذبه تروریستی جدیدی در دبی است که جنگلی بارانی را دل کویر و شن زار برای بازدید کنندگان فراهم می آورد. این مکان توریستی سرپوشیده که اوایل سپتامبر امسال برای بازدید به روی عموم باز شد، اکوسیستم کاملا واقعی از جنگل های بارانی را شبیه سازی کرده و بیش از ۳۰۰۰ نوع و گونه از گیاهان، حشرات و جانوران بعضا کمیاب را در خود جای داده است.

روزیاتو اخیراً در یکی از مطالب جالب خودش نگاهی داشته به این مجموعه، درخت مصنوعی عظیمی که در میانه آن قرار گرفته و گونه های جانوری که در نوع خود منحصر به فرد  هستند. از شما دعوت به عمل آوریم تا در صورت تمایل خواننده این پست بسیار جذاب باشید.

The post appeared first on .

روزیاتو: بزرگترین درخت مصنوعی جهان در دل جنگلی بارانی در دبی