روزیاتو: با بی رحم ترین مرد جهان آشنا شوید؛ قاتلی که ۳۰۰۰ نفر را به قتل رسانده

«پابلو اسکوبار» بی شک یکی از بزرگترین و مخوف ترین افراد در دنیای قاچاق مواد مخدر محسوب می شده است، فردی که در این عرصه به نوعی بدل به یک افسانه گشته. اما موفقیت های اسکوبار به تنهایی شکل نگرفته اند و در تجارت او مهره های کلیدی دیگری نیز نقش داشته اند. یکی از این مهره ها مردی با نام «جان هایرو ولاسکوئس» است. شخصی که مغز متفکر گروه آدمکش های این قاچاقچی سر شناس بوده و نقشه قتل ۳۰۰۰ نفر را طراحی کرده و خود شخصاً ۳۰۰ نفر را کشته است. روزیاتو امروز در یکی از پست های خود به جنبه های مختلف زندگی این قاتل مخوف پرداخته و از همین رو از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مطالعه این مطلب جذاب و خواندنی بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: با بی رحم ترین مرد جهان آشنا شوید؛ قاتلی که ۳۰۰۰ نفر را به قتل رسانده

«پابلو اسکوبار» بی شک یکی از بزرگترین و مخوف ترین افراد در دنیای قاچاق مواد مخدر محسوب می شده است، فردی که در این عرصه به نوعی بدل به یک افسانه گشته. اما موفقیت های اسکوبار به تنهایی شکل نگرفته اند و در تجارت او مهره های کلیدی دیگری نیز نقش داشته اند. یکی از این مهره ها مردی با نام «جان هایرو ولاسکوئس» است. شخصی که مغز متفکر گروه آدمکش های این قاچاقچی سر شناس بوده و نقشه قتل ۳۰۰۰ نفر را طراحی کرده و خود شخصاً ۳۰۰ نفر را کشته است. روزیاتو امروز در یکی از پست های خود به جنبه های مختلف زندگی این قاتل مخوف پرداخته و از همین رو از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مطالعه این مطلب جذاب و خواندنی بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: با بی رحم ترین مرد جهان آشنا شوید؛ قاتلی که ۳۰۰۰ نفر را به قتل رسانده