روزیاتو: اگر در فضا با یک اسلحه شلیک کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

تقریباً همه می دانیم در فضا خبری از جاذبه نیست و برخی از اصول دیگر سیاره ما نیز در آنجا وجود ندارند. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید اگر در چنین شرایطی با یک اسلحه اقدام به شلیک گلوله کنیم چه رخ می دهد؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش با ویدئویی دارای زیرنویس فارسی کوشش کرده پاسخی مناسب را برای پرسشی که در بالا مطرح کردیم بیابد و اگر شما نیز می خواهید جواب آن را بدانید، بد نیست سری به این مطلب جالب زده و ویدئوی یاد شده را مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: اگر در فضا با یک اسلحه شلیک کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]