روزیاتو: از «صیاد» تا «مرصاد»؛ با پدافند موشکی ایران آشنا شوید

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به معرفی پدافند موشکی کشور عزیزمان ایران و توانایی های آن پرداخته است و اگر شما نیز تمایل دارید تا در رابطه با این پدافند اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: از «صیاد» تا «مرصاد»؛ با پدافند موشکی ایران آشنا شوید