روزیاتو: از اجرای برنامه های تلویزیونی تا نامزد حزب جمهوری خواه؛ مروری بر سرگذشت دونالد ترامپ

دیگر چیزی باقی نمانده تا سرنوشت انتخابات در ایالات متحده آمریکا مشخص شود و معین گردد از میان هیلاری کلینتون و یا دونالد ترامپ چه کسی برای ۴ سال آینده هدایت این کشور را در دست خواهد گرفت. در همین راستا روزیاتو در مطلبی ۲ قسمتی و مصور به سرگذشت یکی از جنجالی ترین نامزدهای این دوره، یعنی دونالد ترامپ، پرداخته است.

اگر تمایل دارید بیشتر و بهتر در مورد فرد یاد شده اطلاعات کسب کنید و روند رسیدن او به این مرحله را درک نمایید، توصیه می کنیم سری به پست های مورد اشاره زده و آنها را مطالعه و مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: از اجرای برنامه های تلویزیونی تا نامزد حزب جمهوری خواه؛ مروری بر سرگذشت دونالد ترامپ

دیگر چیزی باقی نمانده تا سرنوشت انتخابات در ایالات متحده آمریکا مشخص شود و معین گردد از میان هیلاری کلینتون و یا دونالد ترامپ چه کسی برای ۴ سال آینده هدایت این کشور را در دست خواهد گرفت. در همین راستا روزیاتو در مطلبی ۲ قسمتی و مصور به سرگذشت یکی از جنجالی ترین نامزدهای این دوره، یعنی دونالد ترامپ، پرداخته است.

اگر تمایل دارید بیشتر و بهتر در مورد فرد یاد شده اطلاعات کسب کنید و روند رسیدن او به این مرحله را درک نمایید، توصیه می کنیم سری به پست های مورد اشاره زده و آنها را مطالعه و مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: از اجرای برنامه های تلویزیونی تا نامزد حزب جمهوری خواه؛ مروری بر سرگذشت دونالد ترامپ