روزیاتو: اثر انگشت شما چه رازهایی را در مورد شخصیت تان هویدا می کند؟

جالب است بدانید که دانشی موسوم به «درماتوگلیفیکز» به مطالعه اثر انگشت انسان و تعیین شخصیت و الگوهای رفتاری فرد بر همین اساس می پردازد. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود نگاهی داشته به بخش هایی از نتایج علمی که بر مبنای تحقیقات مرتبط به همین شاخه از دانش بشری به دست آمده اند و به ویژگی های شخصیتی هر فرد بر اساس شکل ظاهری اثر انگشت او پرداخته است.

اگر تمایل دارید در این رابطه اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: اثر انگشت شما چه رازهایی را در مورد شخصیت تان هویدا می کند؟