روزیاتو: آیا می دانید لقب های سلطنتی «دوک» و «دوشس» به چه مفهومی هستند؟

حتماً در فیلم های مرتبط به کشور انگلستان دیده اید که در مورد برخی از افراد القابی همانند «دوک» و «دوشس» مورد استفاده قرار می گیرند. اما این القاب به واقع به چه معنایی هستند و به چه کسانی تعلق می گیرند؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به دنبال پاسخی برای پرسش های مطرح شده در بالا بوده است و اگر شما نیز تمایل دارید در این رابطه اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانید لقب های سلطنتی «دوک» و «دوشس» به چه مفهومی هستند؟