روزیاتو: آیا می دانستید تا الان به روشی اشتباه پیتزا می خورده اید؟

پیتزا یکی از بهترین فست فودهایی است که می توان در هر حالتی از طعم و مزه عالی آن لذت برد و عذاب وجدان هم نگرفت. اما آیا تا الان به روش خوردن این غذا توجه کرده اید؟ همه عادت داریم اسلایس های پیتزا را از قسمت نان در دست گرفته و آن را به سمت دهان ببریم. اما «دنیل یانگ» در کتاب «کجا بهترین پیتزا را بخوریم» نوشته که شما تا به امروز به روشی اشتباه پیتزا می خورده اید.

روزیاتو امروز و در یکی از یادداشت های خودش به همین مسئله پرداخته و اگر می خواهید بدانید شیوه صحیح میل کردن این خوراکی خوشمزه به چه صورت است از شما دعوت به عمل می آوریم تا این مطلب خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانستید تا الان به روشی اشتباه پیتزا می خورده اید؟

پیتزا یکی از بهترین فست فودهایی است که می توان در هر حالتی از طعم و مزه عالی آن لذت برد و عذاب وجدان هم نگرفت. اما آیا تا الان به روش خوردن این غذا توجه کرده اید؟ همه عادت داریم اسلایس های پیتزا را از قسمت نان در دست گرفته و آن را به سمت دهان ببریم. اما «دنیل یانگ» در کتاب «کجا بهترین پیتزا را بخوریم» نوشته که شما تا به امروز به روشی اشتباه پیتزا می خورده اید.

روزیاتو امروز و در یکی از یادداشت های خودش به همین مسئله پرداخته و اگر می خواهید بدانید شیوه صحیح میل کردن این خوراکی خوشمزه به چه صورت است از شما دعوت به عمل می آوریم تا این مطلب خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانستید تا الان به روشی اشتباه پیتزا می خورده اید؟