روزیاتو: آیا تا کنون با بازوی خواب رفته و بی حس از خواب برخاسته اید؟ علت چیست؟

برای بسیاری از ما پیش آمده است که پس از خوابی کوتاه و یا طولانی با بازویی خواب رفته و بی حس بیدار شده باشیم. اما علت این امر چیست؟ روزیاتو در یکی از یادداشت های امروز خودش به دلایل این مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا تا کنون با بازوی خواب رفته و بی حس از خواب برخاسته اید؟ علت چیست؟

برای بسیاری از ما پیش آمده است که پس از خوابی کوتاه و یا طولانی با بازویی خواب رفته و بی حس بیدار شده باشیم. اما علت این امر چیست؟ روزیاتو در یکی از یادداشت های امروز خودش به دلایل این مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا تا کنون با بازوی خواب رفته و بی حس از خواب برخاسته اید؟ علت چیست؟