روزیاتو: آنسوی دوربین؛ مجموعه عکس هایی که صحنه های فیلم های مشهور را بدون جلوه های ویژه نشان می دهند

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش مقایسه ای مصور و بسیار جالب صورت داده تا مشخص شود صحنه های فیلم های شناخته شده تر هالیوودی با و بدون جلوه های ویژه تا چه حد با یکدیگر تفاوت دارند.

اگر شما نیز کنجکاو هستید این تفاوت ها را مشاهده نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جذاب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آنسوی دوربین؛ مجموعه عکس هایی که صحنه های فیلم های مشهور را بدون جلوه های ویژه نشان می دهند