روزیاتو: آقایان چه زمانی باید موهای خود را بشویند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

برای بسیاری از آقایان نگهداری و مراقبت از موهای سر مسئله ای مهم و حیاتی محسوب می شود، اما به راستی مردان هر چند وقت یکبار و بر اساس چه روتینی باید موهای خود را بشویند تا سلامت شان حفظ گردد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خودش سعی کرده از طریق ویدئویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله بپردازد و پاسخی مناسب را برای آن بیابد. اگر پرسشی مشابه نیز برای شما مطرح است توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده بزنید و ویدئوی مورد اشاره را تماشا کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آقایان چه زمانی باید موهای خود را بشویند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

برای بسیاری از آقایان نگهداری و مراقبت از موهای سر مسئله ای مهم و حیاتی محسوب می شود، اما به راستی مردان هر چند وقت یکبار و بر اساس چه روتینی باید موهای خود را بشویند تا سلامت شان حفظ گردد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خودش سعی کرده از طریق ویدئویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله بپردازد و پاسخی مناسب را برای آن بیابد. اگر پرسشی مشابه نیز برای شما مطرح است توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده بزنید و ویدئوی مورد اشاره را تماشا کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آقایان چه زمانی باید موهای خود را بشویند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]