روزیاتو:‌ ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول که واقعیت های هولناک این رویداد را نشان می دهند

از اولین جنگ جهانی بیش از یک قرن می گذرد و حاصل این نبرد نیز چیزی نبوده به جز ۱۷ میلیون کشته و ۷.۵ میلیون انسانی که خانه و کاشانه ی خود را از دست دادند و آواره شدند. در همین رابطه روزیاتو در یکی از پست های تازه اش به مرور ۲۴ تصویر کمتر دیده شده ای پرداخته که واقعیت های هولناک جنگ مورد اشاره را به شکلی منحصر به فرد به تصویر می کشند.

اگر شما نیز تمایل دارید این عکس ها را مشاهده و توضیحات مربوطه شان را مطالعه نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو:‌ ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول که واقعیت های هولناک این رویداد را نشان می دهند