رضایت اعضای هیئت مدیره مایکروسافت از نادلا و پرداخت پاداش چند میلیون دلاری به او

افرادی که سمت مدیرعاملی شرکت های مختلف را در اختیار دارند معمولا براساس عملکردی که از خود به نمایش می گذارند، مبلغی را به عنوان پاداش دریافت می کند و ساتیا نادلا سکان دار مایکروسافت نیز از این قاعده مجزا نیست.

طبق تازه ترین گزارشات منتشر شده در این باره، غول نرم افزاری ساکن ردموند در سال مالی جاری، 4464000 دلار بابت عملکرد خوب نادلا به حسابش واریز کرده (علاوه بر حقوق 1.2 میلیون دلاری اش) که این رقم 124 درصد کل میزان پاداش سالانه تعریف شده برای اوست و نشان می دهد اعضای هیئت مدیره شرکت کاملا از تلاش های وی رضایت داشته اند و این مدیر حتی در سطحی بالاتر از میزان انتظاراتشان ظاهر شده.

نادلا در سطحی بالاتر از انتظارات هیئت مدیره مایکروسافت ظاهر شده

اما برای آنکه درک بهتری از عملکرد نادلا داشته باشید باید بگوییم که ایمی هود مدیر مالی مایکروسافت و برد اشمیت رئیس هیئت مدیره آن نیز در سال مالی گذشته درآمدهای میلیون دلاری داشته اند و 140 درصد از کل مبلغ پاداش سالانه ای که برایشان تعریف شده را از شرکت متبوعشان دریافت نمودند. این دو نفر به ترتیب توانستند مبالغ 230400 و 1972000 دلار را از مجموع پاداش 10374630 و 8610612 دلار (به ازای کل سال های فعالیت شان) دریافت کنند که به مراتب از مبلغ دریافتی شان در سال قبل بالاتر است.

اما چرا نادلا ضعیف تر از این دو نفر ظاهر شده:

  • با توجه به گزارشات منتشر شده از سوی شرکت های تحقیقاتی در این باره، اینطور به نظر می رسد که تصمیم نادلا برای متوقف نمودن اغلب تلاش های این شرکت در زمینه موبایل های ویندوزی اثرات ناخوشایندی را روی نظر تصمیم گیرندگان نهایی این کمپانی داشته است.
  • در گزارش شرکتی به نام SEC در همین رابطه آمده است: درآمدهای مایکروسافت صرفا به خاطر محدودسازی کسب و کار موبایل آن به رقم 91.5 میلیارد دلار تنزل یافت که این رقم اندکی پایین تر از میزان هدف است.
  • مایکروسافت هدف بلندپروازانه خود برای نصب ویندوز 10 روی یک میلیارد دستگاه را محقق نکرد که این مساله نیز تاحدودی از تغییر استراتژی آن در قبال تلفن همراه نشات می گرفت. حالا تحقق این هدف به بعد از سال 2018 موکول شده است.
  • و نکته آخر که شاید تاثیری هم روی مبلغ پاداش نادلا نداشته اما مهم به نظر می آید اینکه شمار کارکنان خانم این کمپانی به طور کلی کاهش یافته که این مساله نیز تا حدود زیادی به محدود شدن کسب و کار آن در زمینه موبایل مربوط می شود.

The post appeared first on .

رضایت اعضای هیئت مدیره مایکروسافت از نادلا و پرداخت پاداش چند میلیون دلاری به او

افرادی که سمت مدیرعاملی شرکت های مختلف را در اختیار دارند معمولا براساس عملکردی که از خود به نمایش می گذارند، مبلغی را به عنوان پاداش دریافت می کند و ساتیا نادلا سکان دار مایکروسافت نیز از این قاعده مجزا نیست.

طبق تازه ترین گزارشات منتشر شده در این باره، غول نرم افزاری ساکن ردموند در سال مالی جاری، 4464000 دلار بابت عملکرد خوب نادلا به حسابش واریز کرده (علاوه بر حقوق 1.2 میلیون دلاری اش) که این رقم 124 درصد کل میزان پاداش سالانه تعریف شده برای اوست و نشان می دهد اعضای هیئت مدیره شرکت کاملا از تلاش های وی رضایت داشته اند و این مدیر حتی در سطحی بالاتر از میزان انتظاراتشان ظاهر شده.

نادلا در سطحی بالاتر از انتظارات هیئت مدیره مایکروسافت ظاهر شده

اما برای آنکه درک بهتری از عملکرد نادلا داشته باشید باید بگوییم که ایمی هود مدیر مالی مایکروسافت و برد اشمیت رئیس هیئت مدیره آن نیز در سال مالی گذشته درآمدهای میلیون دلاری داشته اند و 140 درصد از کل مبلغ پاداش سالانه ای که برایشان تعریف شده را از شرکت متبوعشان دریافت نمودند. این دو نفر به ترتیب توانستند مبالغ 230400 و 1972000 دلار را از مجموع پاداش 10374630 و 8610612 دلار (به ازای کل سال های فعالیت شان) دریافت کنند که به مراتب از مبلغ دریافتی شان در سال قبل بالاتر است.

اما چرا نادلا ضعیف تر از این دو نفر ظاهر شده:

  • با توجه به گزارشات منتشر شده از سوی شرکت های تحقیقاتی در این باره، اینطور به نظر می رسد که تصمیم نادلا برای متوقف نمودن اغلب تلاش های این شرکت در زمینه موبایل های ویندوزی اثرات ناخوشایندی را روی نظر تصمیم گیرندگان نهایی این کمپانی داشته است.
  • در گزارش شرکتی به نام SEC در همین رابطه آمده است: درآمدهای مایکروسافت صرفا به خاطر محدودسازی کسب و کار موبایل آن به رقم 91.5 میلیارد دلار تنزل یافت که این رقم اندکی پایین تر از میزان هدف است.
  • مایکروسافت هدف بلندپروازانه خود برای نصب ویندوز 10 روی یک میلیارد دستگاه را محقق نکرد که این مساله نیز تاحدودی از تغییر استراتژی آن در قبال تلفن همراه نشات می گرفت. حالا تحقق این هدف به بعد از سال 2018 موکول شده است.
  • و نکته آخر که شاید تاثیری هم روی مبلغ پاداش نادلا نداشته اما مهم به نظر می آید اینکه شمار کارکنان خانم این کمپانی به طور کلی کاهش یافته که این مساله نیز تا حدود زیادی به محدود شدن کسب و کار آن در زمینه موبایل مربوط می شود.

The post appeared first on .

رضایت اعضای هیئت مدیره مایکروسافت از نادلا و پرداخت پاداش چند میلیون دلاری به او