ربات شبه انسانی و عظیم کره ای اولین قدم هایش را برداشت

شرکت کره ای «Hankook Mirae Technology» موفق شده است تا ربات عظیمی را توسعه دهد که پیش از این مشابه آن تنها در فیلم هایی مانند «آواتار» مشاهده می شد. این ربات شبه انسان قادر است تا مانند انسان قدم برداشته و راه برود.

ربات مذکور که «متد 2» نام دارد دارای 4 متر قد و 1.5 تن وزن است و طبق ادعای سازنده «اولین ربات دوپای شبه انسان است و می تواند در شرایط محیطی بسیار خطرناکی قدم بگذارد که انسان قادر به ورود به آن نیست.»

روی نیم تنه بالایی «متد 2» جایگاهی برای قرارگیری یک انسان وجود دارد تا از آنجا دست های فلزی ربات که هر کدام 130 کیلوگرم وزن دارند را به حرکت در آورد.

در حال حاضر مشخص نیست که «متد 2» قرار است در چه پروژه هایی و چگونه مورد استفاده قرار بگیرد اما به نظر می رسد که از آن به عنوان یک بستر آزمایشی برای توسعه فناوری هایی مورد استفاده قرار گیرد که ممکن است در آینده منجر به ساخت ربات در هر سایز و هر کاربری خواهد شد.

«یانگ» رئیس شرکت «Hankook Mirae Technology» بیان می کند که در حال حاضر صنعت های گوناگونی، از کارخانجات گرفته تا سرگرمی، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه سؤال کرده اند.

سازندگان اذعان کرده اند که در مرحله کنونی ربات مذکور انرژی الکتریکی مورد نیازش را از کابل برق متصل به آن گرفته و هنوز هنگام راه رفتن کمی دچار ارتعاش می شود.

گفتنی است که «یانگ» از سال 2014 تا به حال حدود 200 میلیون دلار در پروژه مورد اشاره سرمایه گذاری کرده که قرار است تا پایان سال 2017 و با قیمت حدوداً 8.3 میلیون دلاری برای فروش آماده شود.

The post appeared first on .

ربات شبه انسانی و عظیم کره ای اولین قدم هایش را برداشت