راه اندازی خاص ترین روش پرداخت الکترونیکی، به تعویق افتاد

مدت هاست که ال جی در حال کار بر روی سیستم پرداخت الکترونیکی اختصاصی خود با نام LG Pay می باشد.

راه اندازی خاص ترین روش پرداخت الکترونیکی، به تعویق افتاد

(image)
مدت هاست که ال جی در حال کار بر روی سیستم پرداخت الکترونیکی اختصاصی خود با نام LG Pay می باشد.
راه اندازی خاص ترین روش پرداخت الکترونیکی، به تعویق افتاد