دیپ مایند و استفاده از یادگیری ماشینی برای تسریع روند درمان برخی سرطان ها

دیپ مایند که یکی از زیرمجموعه های آلفابت به شمار می رود در حال راه اندازی پروژه ای است تا روند آماده شدن بیماران و دکترها برای درمان سرطان های سر و گردن را بهبود دهد. این شرکت بریتانیایی قصد دارد واحد هوش مصنوعی خود را وارد همکاری تازه ای با «سرویس سلامت همگانی» انگلیس (یا همان NHS) کند و بیمارستان «کالج هاسپیتال» لندن نیز به آنها یاری خواهد رساند.

برنامه ریزی برای درمان سرطان های سر و گردن معمولاً امری دشوار تلقی می شود چرا که بسیاری از نقاط حساس و مهم بدن در این ناحیه قرار دارند. در واقع پیش از هرگونه درمان با اشعه باید نقشه ای دقیق از نقاطی که تابش روی آنها انجام می گیرد به دست آید تا به بافت های دیگر آسیبی وارد نشود.

دیپ مایند می گوید که روند نقشه برداری سرطان های سر و گردن معمولاً تا 4 ساعت برای دکترها به طول می انجامد و امیدوار است که با استفاده از یادگیری ماشینی و تکنولوژی هوش مصنوعی خود بتواند این زمان را تا یک ساعت کاهش دهد.

دکتر «ین-چینگ چانگ» (Yen-Ching Chang)، مدیر بخش رادیوتراپی دانشگاه لندن هاسپیتال توضح داده تکنولوژی مورد بحث این پتانسیل را دارد که نقش دکترها را در روند نقشه برداری برعهده گیرد و در عوض آنها بتونند روی مراقبت از بیمار، تحقیق و آموزش تمرکز کنند. دیپ مایند نیز خاطر نشان کرده که علاوه بر آزاد شدن وقت دکترها، امیدوار است تا الگوریتم توسعه یافته برای این تکنولوژی رادیوتراپی بتواند در نهایت با استفاده در دیگر بخش های بدن منجر گردد.

The post appeared first on .

دیپ مایند و استفاده از یادگیری ماشینی برای تسریع روند درمان برخی سرطان ها

دیپ مایند که یکی از زیرمجموعه های آلفابت به شمار می رود در حال راه اندازی پروژه ای است تا روند آماده شدن بیماران و دکترها برای درمان سرطان های سر و گردن را بهبود دهد. این شرکت بریتانیایی قصد دارد واحد هوش مصنوعی خود را وارد همکاری تازه ای با «سرویس سلامت همگانی» انگلیس (یا همان NHS) کند و بیمارستان «کالج هاسپیتال» لندن نیز به آنها یاری خواهد رساند.

برنامه ریزی برای درمان سرطان های سر و گردن معمولاً امری دشوار تلقی می شود چرا که بسیاری از نقاط حساس و مهم بدن در این ناحیه قرار دارند. در واقع پیش از هرگونه درمان با اشعه باید نقشه ای دقیق از نقاطی که تابش روی آنها انجام می گیرد به دست آید تا به بافت های دیگر آسیبی وارد نشود.

دیپ مایند می گوید که روند نقشه برداری سرطان های سر و گردن معمولاً تا 4 ساعت برای دکترها به طول می انجامد و امیدوار است که با استفاده از یادگیری ماشینی و تکنولوژی هوش مصنوعی خود بتواند این زمان را تا یک ساعت کاهش دهد.

دکتر «ین-چینگ چانگ» (Yen-Ching Chang)، مدیر بخش رادیوتراپی دانشگاه لندن هاسپیتال توضح داده تکنولوژی مورد بحث این پتانسیل را دارد که نقش دکترها را در روند نقشه برداری برعهده گیرد و در عوض آنها بتونند روی مراقبت از بیمار، تحقیق و آموزش تمرکز کنند. دیپ مایند نیز خاطر نشان کرده که علاوه بر آزاد شدن وقت دکترها، امیدوار است تا الگوریتم توسعه یافته برای این تکنولوژی رادیوتراپی بتواند در نهایت با استفاده در دیگر بخش های بدن منجر گردد.

The post appeared first on .

دیپ مایند و استفاده از یادگیری ماشینی برای تسریع روند درمان برخی سرطان ها