دیدگاه Take-Two در مورد ایده PlayStation 4.5 چیست؟

همانطور که امروز در مشاهده کردید، گزارش مالی شرکت Take-Two منتشر شده است، گزارشی که در آن پیرامون ، میزان فروش عنوان GTA V و … صحبت شده است. به گزارش در بخشی از این گزارش می توانیم دیدگاه مدیرعامل این شرکت یعنی آقای “استراس زلنیک” (Strauss Zelnick) در رابطه با بحث ارتقا کنسول های نسل هشتم را بیابیم.

آقای زلنیک در مورد ایده PS4.5 و Xbox One 1.5 گفته است که اگر این کنسول ها منتشر شوند، بدون شک مردم نیز اقدام به خرید آن می کنند و این شرکت حمایت از مصرف کنندگان را وظیفه خود می داند:

“به طور کلی تمامی این موارد برای ما می توانند یک فرصت باشند. جدای از بحث هایی که مطرح می شود اگر این کنسول های جدید موفق باشند بدون شک به ما فرصت خلق و ارائه عناوین قوی را می دهد. هر جا که مصرف کننده ای باشد ما نیز به دنبال حمایت از آنها می رویم.”

لازم بذکر است که احتمالا در نمایشگاه E3 و یا نمایشگاه توکیو سونی از مدل ارتقایافته کنسول PlayStation که با اسم رمز Neo شناخته می شود، پرده برداری خواهد کرد.

دیدگاه Take-Two در مورد ایده PlayStation 4.5 چیست؟

(image)

همانطور که امروز در مشاهده کردید، گزارش مالی شرکت Take-Two منتشر شده است، گزارشی که در آن پیرامون ، میزان فروش عنوان GTA V و … صحبت شده است. به گزارش در بخشی از این گزارش می توانیم دیدگاه مدیرعامل این شرکت یعنی آقای “استراس زلنیک” (Strauss Zelnick) در رابطه با بحث ارتقا کنسول های نسل هشتم را بیابیم.

آقای زلنیک در مورد ایده PS4.5 و Xbox One 1.5 گفته است که اگر این کنسول ها منتشر شوند، بدون شک مردم نیز اقدام به خرید آن می کنند و این شرکت حمایت از مصرف کنندگان را وظیفه خود می داند:

“به طور کلی تمامی این موارد برای ما می توانند یک فرصت باشند. جدای از بحث هایی که مطرح می شود اگر این کنسول های جدید موفق باشند بدون شک به ما فرصت خلق و ارائه عناوین قوی را می دهد. هر جا که مصرف کننده ای باشد ما نیز به دنبال حمایت از آنها می رویم.”

لازم بذکر است که احتمالا در نمایشگاه E3 و یا نمایشگاه توکیو سونی از مدل ارتقایافته کنسول PlayStation که با اسم رمز Neo شناخته می شود، پرده برداری خواهد کرد.

دیدگاه Take-Two در مورد ایده PlayStation 4.5 چیست؟