دکمه Home آیفون 8 تماما لمسی خواهد بود

برخی از شایعات بر این نکته تاکید دارند که iPhone 8 دارای صفحه نمایشی OLED است که تمامی قسمت جلویی آن را می پوشاند.

دکمه Home آیفون 8 تماما لمسی خواهد بود

(image)
برخی از شایعات بر این نکته تاکید دارند که iPhone 8 دارای صفحه نمایشی OLED است که تمامی قسمت جلویی آن را می پوشاند.
دکمه Home آیفون 8 تماما لمسی خواهد بود