دومین فراخوان جمع آوری گوشی های نوت 7 از بازار، در راه است

انتشار خبر آتش گرفتن یک گوشی نوت 7 جایگزین شده و ایمن در هواپیمایی در آمریکا، برای سامسونگ دردسر ساز شده است.

دومین فراخوان جمع آوری گوشی های نوت 7 از بازار، در راه است

(image)
انتشار خبر آتش گرفتن یک گوشی نوت 7 جایگزین شده و ایمن در هواپیمایی در آمریکا، برای سامسونگ دردسر ساز شده است.
دومین فراخوان جمع آوری گوشی های نوت 7 از بازار، در راه است